Happy 1
Khuyến mại 50 % phục vụ khách hàng chụp ảnh gia đình , album trẻ em , album cưới , album thời trang và album không trọn gói  
Album cỡ (20x20) 15 tờ ( 01 quyển ). Được thay 3 váy cưới, 1 áo dài truyền thống, 2 veston nhập ngoại 4 500 000 VNĐ
Ảnh phóng cỡ (50x75) ép gỗ ( 02 tấm 1 400 000 VNĐ
02 Ảnh Để Bàn (20x30) 400.000 VNĐ
Phí Chụp Ngoài Trời Tại 5 địa điểm 1.200.000 VNĐ
DVD nhạc hình ( 02 chiếc ). 300.000 VND
Tổng cộng: 7.800.000 VNĐ
Sau KM 50 % Bạn Chỉ Phải Trả  3.900.000 VNĐ
 LH:0984 808888 (MrTrung)- 212 Bà Triệu – Hà Nội / 384 Xã Đàn/314 Cầu Giấy-Hà Nội Moza dành tặng 150 phần quà cho khách hàng đăng ký sớm nhất.( chụp tại 5 địa điểm,Moza lo toàn bộ chi phí đi lại,chi phí vào cổng) Moza cam kết sắp xếp 1 cô dâu chú rể 1 ekip phục vụ 1 chụp,1 phụ chụp 1 trang điểm làm tóc  

 
Golden Package 1
Khuyến mại 50 % khi khách hàng sử dụng dịch vụ trọn gói  
Album cỡ (20x20) 15 tờ ( 01 quyển ). Được thay 3 váy cưới, 1 áo dài truyền thống, 2 veston nhập ngoại 4 500 000 VNĐ
Ảnh phóng cỡ (50x75) ép gỗ ( 02 tấm ). 1 400 000 VNĐ
02 Ảnh để bàn (20x30) 400 000 VNĐ
DVD nhạc hình ( 02 chiếc ).  300 000 VNĐ
Sử dụng 1 áo cưới theo số đo ( 03 ngày )+Trang điểm làm tóc tại cửa hàng 1 lần 3 000 000 VNĐ
01 Vest ngày cưới (03 ngày) 500 000 VNĐ
Trang điểm làm tóc ngày ăn hỏi 500.000 VNĐ
07 Áo dài đỡ tráp  700.000 VNĐ
01 Áo dài truyền thống (03 ngày) 500.000  VNĐ
Phí Chụp Ngoài Trời Tại 5 địa điểm  1 200 000 VNĐ
VNĐ Tổng cộng : 11.600.000 VNĐ
Sau KM 50 % bạn chỉ phải trả  5.850.000 VNĐ
LH:0984 808888 (MrTrung)- 212 Bà Triệu – Hà Nội / 384 Xã Đàn/314 Cầu Giấy-Hà Nội- Moza dành tặng 200 Voucher cho 200 khách hàng đăng ký sớm nhất. Tặng TDLT tại nhà cô dâu trong bán kính 50km.( chụp tại 5 địa điểm,Moza lo toàn bộ chi phí đi lại,chi phí vào cổng). Moza cam kết sắp xếp 1 cô dâu chú rể 1 ekip phục vụ 1 chụp,1 phụ chụp 1 trang điểm làm tóc  
Happy 2  
 Khuyến mại 50 % phục vụ khách hàng chụp ảnh gia đình , album trẻ em , album cưới , album thời trang và album không trọn gói  
Album cỡ (25x25) 15 tờ (01 quyển) Được thay 3 váy cưới, 1 áo dài truyền thống, 2 veston nhập ngoại 5 500 000 VNĐ
Ảnh phóng cỡ (60x90) ép gỗ ( 02 tấm ). 2 000 000 VNĐ
02 Ảnh để bàn ( 20x30) 400 000 VNĐ
Phí Chụp Ngoài Trời Tại 5 địa điểm 1 200 000 VNĐ
DVD nhạc hình ( 02 chiếc ). 300 000 VNĐ
Tổng cộng :  9 400 000 VNĐ
Sau KM 50 % Bạn chỉ phải trả 4.700.000 VNĐ
LH:0984 808888 (MrTrung)- 212 Bà Triệu – Hà Nội / 384 Xã Đàn/314 Cầu Giấy-Hà Nội Moza dành tặng 200 Voucher cho 20 0 khách hàng đăng ký sớm nhất.( chụp tại 5 địa điểm,Moza lo toàn bộ chi phí đi lại chi phí vào cổng) Moza cam kết sắp xếp 1 cô dâu chú rể 1 ekip phục vụ 1 chụp,1 phụ chụp 1 trang điểm làm tóc  

Golden Package 2  
Khuyến mại 50 % khi khách hàng sử dụng dịch vụ trọn gói  
Album cỡ (25x25) 15 tờ ( 01 quyển ). Được thay 3 váy cưới, 1 áo dài truyền thống, 2 veston nhập ngoại 5 500 000 VNĐ
Ảnh phóng cỡ (60x90) ép gỗ ( 02 tấm ).  2 000 000 VNĐ
DVD nhạc hình ( 02 chiếc ). 400 000 VNĐ
 Sử dụng 1 áo cưới theo số đo ( 03 ngày ).+ Trang điểm làm tóc tại cửa hàng. 3 000 000 VNĐ
01 Vest ngày cưới (03 ngày) 500 000 VNĐ
01 Áo dài truyền thống (03 ngày) 500.000  VNĐ
Phí Chụp Ngoài Trời Tại 5 địa điểm  1 200 000 VNĐ
Trang điểm làm tóc ngày ăn hỏi 500.000 VNĐ
07 Áo dài đỡ tráp  700.000 VNĐ
Tổng cộng :  14 600 000 VNĐ
Sau KM 50 % bạn chỉ phải trả 6.570.000 VNĐ
 Ngoài chương trình Km quý khách được trang điểm tại nhà ( dưới 100km)LH:0984 808888 (MrTrung)- 212 Bà Triệu – Hà Nội / 384 Xã Đàn/314 Cầu Giấy-Hà Nội-( chụp tại 5 địa điểm,Moza lo toàn bộ chi phí đi lại , chi phí vào cổng).Tặng TDLT tại nhà cô dâu trong bán kính 100km. Moza cam kết sắp xếp 1 cô dâu chú rể 1 ekip phục vụ 1 chụp,1 phụ chụp 1 trang điểm làm tóc  
Happy 3  
Khuyến mại 50% phục vụ khách hàng chụp ảnh gia đình , album trẻ em , album cưới , album thời trang và album không trọn gói  
Album cỡ (30x30) hoặc (25x38) 15 tờ (1 quyển) Được thay 3 váy cưới, 1 áo dài truyền thống, 2 veston nhập ngoại 7 500 000 VNĐ
Ảnh phóng cỡ (60x90) ép gỗ ( 02 tấm ). 2 000 000 VNĐ
02 Ảnh để bàn ( 20x30 ) 400 000 VNĐ
Phí Chụp Ngoài Trời Tại 5 địa điểm 1 500 000 VNĐ
DVD nhạc hình ( 02 chiếc ). 300 000 VNĐ
Tổng cộng : 11 700 000 VNĐ
Sau KM 50 % bạn chỉ phải trả 5.850.000 VNĐ
LH:0984 808888 (MrTrung)- 212 Bà Triệu – Hà Nội / 384 Xã Đàn/314 Cầu Giấy-Hà Nội.Moza cam kết sắp xếp 1 ekip 1 cô dâu , chú rể. 1 chụp ,1 phụ chụp ,1 TDLT ( chụp tại 3 địa điểm,Moza lo toàn bộ chi phí đi lại chi phí vào cổng) Moza cam kết sắp xếp 1 cô dâu chú rể 1 ekip phục vụ 1 chụp,1 phụ chụp 1 trang điểm làm tóc  
Golden Package 3  
Khuyến mại 50 % khi khách hàng sử dụng dịch vụ trọn gói  
Album cỡ (30x30) hoặc (25x38) 15 tờ ( 01 quyển ). Được thay 3 váy cưới, 1 áo dài truyền thống, 2 veston nhập ngoại 7 000 000 VND
Ảnh phóng cỡ (60x90) ép gỗ ( 02 tấm ). 2 000 000 VNĐ
 02 Ảnh để bàn 400 000 VNĐ
DVD nhạc hình ( 02 chiếc ). 300 000 VNĐ
Sử dụng 1 áo cưới theo số đo ( 03 ngày ).Tại tủ VIP( tủ 1,tủ 2,tủ 3)Trang điểm ,làm tóc ngày cưới tại cửa hàng. 4 000 000 VNĐ
01 Vest ngày cưới (03 ngày) 500 000 VNĐ
01 Áo dài truyền thống (03 ngày) 500.000  VNĐ
Phí Chụp Ngoài Trời Tại 5 địa điểm  1 500 000 VNĐ
Trang điểm làm tóc ngày ăn hỏi 500.000 VNĐ
07 Áo dài đỡ tráp  700.000 VNĐ
Tổng cộng : 17 900 000 VNĐ
Sau KM 50 % bạn chỉ phải trả : 8.055.000 VNĐ
( Ngoài chương trình KM quý khách được trang điểm tại nhà ( dưới 100km )LH:0984 808888 (MrTrung)- 212 Bà Triệu – Hà Nội / 384 Xã Đàn/314 Cầu Giấy-Hà Nội-( chụp tại 5 địa điểm,Moza lo toàn bộ chi phí đi lại,chi phí vào cổng).Tặng TĐLT tại nhà cô dâu trong bán kính 120km. Moza cam kết sắp xếp 1 cô dâu chú rể 1 ekip phục vụ 1 chụp,1 phụ chụp 1 trang điểm làm tóc  

Happy 4  
Khuyến mại 50 % phục vụ khách hàng chụp ảnh gia đình , album trẻ em , album cưới , album thời trang và album không trọn gói   
Album cỡ (30x45) hoặc (40x40) 15 tờ (1 quyển) Được thay 3 váy cưới, 1 áo dài truyền thống, 2 veston nhập ngoại 10 000 000 VNĐ
Ảnh phóng cỡ (60x90) ép gỗ ( 02 tấm ).  2 000 000 VNĐ
02 Ảnh để bàn (20x30) 400 000 VNĐ
Phí Chụp Ngoài Trời Tại 5 địa điểm 1 500 000 VNĐ
 DVD nhạc hình ( 02 chiếc ). 300 000 VNĐ 300 000 VNĐ
Tổng cộng : 14 200 000 VNĐ
Sau KM 50 % bạn chỉ phải trả 7.100.000.VNĐ
LH:0984 808888 (MrTrung)- 212 Bà Triệu – Hà Nội / 384 Xã Đàn/314 Cầu Giấy-Hà Nội.  

   
Golden Package 4  
Khuyến mại 50 % khi khách hàng sử dụng dịch vụ trọn gói Album cỡ (40x40) hoặc (30x45) 15 tờ ( 01 quyển ).  
Được thay 3 váy cưới, 1 áo dài truyền thống, 2 veston nhập ngoại 10 000 000 VNĐ
Ảnh phóng cỡ (60x90) ép gỗ ( 02 tấm ). 2 000 000 VNĐ
02 Ảnh để bàn (20x30) 400 000 VNĐ
DVD nhạc hình ( 02 chiếc ). 300 000 VNĐ
01 Vest ngày cưới (03 ngày) 500 000 VNĐ
01 Áo dài truyền thống (03 ngày) 500.000  VNĐ
Phí Chụp Ngoài Trời Tại 5 địa điểm  1 500 000 VNĐ
Trang điểm làm tóc ngày ăn hỏi 500.000 VNĐ
07 Áo dài đỡ tráp  700.000 VNĐ
Tổng cộng : 20 400 000 VNĐ
Sau KM 50 % bạn chỉ phải trả. 9.180.000 VNĐ
( Ngoài chương trình KM quý khách được trang điểm tại nhà ( dưới 100km)LH:0984 808888 (MrTrung)- 212 Bà Triệu – Hà Nội / 384 Xã Đàn/314 Cầu Giấy-Hà Nội.( chụp tại 5 địa điểm,Moza lo toàn bộ chi phí đi lại,chi phí vào cổng).Tặng TĐLT tại nhà cô dâu trong bán kính 120km. Moza cam kết sắp xếp 1 cô dâu chú rể 1 ekip phục vụ 1 chụp,1 phụ chụp 1 trang điểm làm tóc  
Luxury package  
Khuyến mại 50 % phục vụ album trọn gói Album cỡ (20x30)+(30x45) hoặc (25x25+(40x40) 15 tờ (01 quyển)  
Được thay 5 váy cưới, 1 áo dài truyền thống, 3 veston nhập ngoại. 15 500 000 VNĐ
Ảnh phóng cỡ (70x110) pha lê ( 02 tấm ). 4 800 000 VNĐ
Sử dụng áo cưới VIP theo số đo ( 3 ngày)+ Trang điểm làm tóc ngày cưới tại cửa hàng 6 000 000 VNĐ
DVD nhạc hình ( 02 chiếc ). 300 000 VNĐ
Trang điểm làm tóc ngày ăn hỏi tại cửa hàng 500 000 VNĐ
01 Áo dài truyền thống (03 ngày) 500 000 VNĐ
01 Bộ Vest ngày cưới (03 ngày) 500 000 VNĐ
07 Áo dài đỡ tráp  700 000 VNĐ
02 Ảnh để bàn 20x30  400 000 VNĐ
Tổng cộng: 29 200 000 VNĐ
Sau KM 50 % bạn chỉ phải trả 14.600.000 VNĐ
Đối với gói dịch vụ Luxury quý khách được tặng 1 phiếu chụp Đà Nẵng, Tuần Châu- Vân Đồn ,Thiên Sơn Suối Ngà,Flamingo Đại Lải,Đồ Sơn Hải Phòng và được tặng trang điểm tại nhà cô dâu dưới 100km.( Moza sẽ lo toàn bộ chi phí đi lại,ăn uống, khách sạn trong suốt hành trình chụp).Tặng TĐLT tại nhà cô dâu trong bán kính 150km.LH:0984 808888 (MrTrung)- 212 Bà Triệu – Hà Nội / 384 Xã Đàn/314 Cầu Giấy-Hà Nội. Moza cam kết sắp xếp 1 cô dâu chú rể 1 ekip phục vụ 1 chụp,1 phụ chụp 1 trang điểm làm tóc  

Photobook 1  
Khuyến mại 50 % phục vụ khách hàng chụp ảnh gia đình , album trẻ em , album cưới , album thời trang và album không trọn gói  
Album 30x40, 30 tờ 1 quyển, được thay 05 váy cưới, 05 áo dài truyền thống, 03 veston nhập ngoại 19 000 000 VNĐ
Ảnh phóng cỡ 70 x 110 cm pha lê, 02 tấm 4 800 000 VNĐ
DVD nhạc hình 02 chiếc 300 000 VNĐ
Sử dụng 1 áo cưới VIP theo số đo (03 ngày ).  6.000 000 VNĐ
Trang điểm + làm tóc ngày cưới tại cửa hàng ( 01 lần )  500 000 VNĐ
Trang điểm làm tóc ăn hỏi  500 000 VNĐ
02 Ảnh để bàn ( 20x30) 400 000 VNĐ
01 Bộ Vest ngày cưới (03 ngày) 500 000 VNĐ
01 Áo dài truyền thống 500 000 VNĐ
07 Áo dài đỡ tráp 700 000 VNĐ
01 Album bỏ túi 800 000 VNĐ
Tổng cộng: 34,000,000 VNĐ
Sau KM bạn chỉ phải trả : 17 000 000 VNĐ
   

Photobook 2  
Khuyến mại 50 % phục vụ khách hàng chụp ảnh gia đình , album trẻ em , album cưới , album thời trang và album không trọn gói  
Album cỡ (40x45) - 30 tờ / 1 quyển Được thay 5 váy cưới, 1 áo dài truyền thống, 2 veston nhập ngoại.  21 000 000 VNĐ
Ảnh phóng cỡ (70x110) pha lê( 02 tấm ). 4 800 000 VNĐ
DVD nhạc hình ( 02 chiếc ). 300 000 VNĐ
Sử dụng 1 áo cưới VIP theo số đo (03 ngày ).  6.000 000 VNĐ
Trang điểm + làm tóc ngày cưới tại cửa hàng ( 01 lần )  500 000 VNĐ
Trang điểm làm tóc ăn hỏi  500 000 VNĐ
02 Ảnh để bàn ( 20x30) 400 000 VNĐ
01 Bộ Vest ngày cưới (03 ngày) 500 000 VNĐ
01 Áo dài truyền thống 500 000 VNĐ
07 Áo dài đỡ tráp 700 000 VNĐ
01 Album bỏ túi 800 000 VNĐ
Tổng cộng : 36 000 000 VNĐ
 Sau KM 50% bạn chỉ phải trả 18 000 000 VNĐ
Đối với gói dịch vụ Photobook quý khách được tặng 1 phiếu chụp Đà Nẵng,Tuần Châu- Vân Đồn, Flamingo Đại Lải,Thiên Sơn Suối Ngà,Đồ Sơn Hải Phòng và được tặng trang điểm tại nhà cô dâu trong 150km.( Moza sẽ lo toàn bộ chi phí đi lại,ăn uống, khách sạn trong suốt hành trình chụp )LH:0984 808888 (MrTrung)- 212 Bà Triệu – Hà Nội / 384 Xã Đàn/314 Cầu Giấy-Hà Nội- Moza cam kết sắp xếp 1 cô dâu chú rể 1 ekip phục vụ 1 chụp,1 phụ chụp 1 trang điểm làm tóc  

 

Đăng Ký nhận Voucher Khuyến mại 50% ảnh cưới trọn gói,

ngay sau khi nhận được bản đăng ký thông tin chúng tôi sẽ liên lạc lại với các bạn !

HOT LINE : 098 480 8888 (MR TRUNG)


Email

Tên cô dâu

Tên chú rể

SĐT

Nội dung